(ភ្នំពេញ)៖ មន្រ្តីនាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្ត និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសវប្បធម៌ នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីបំភ្លឺ ជុំវិញអត្ថបទមួយ ដែលមានចំណងជើងថា «នាយគ្រឿន ៖ក្រសួងវប្បធម៌គួរចុះមកផ្ទាល់ ជាជាងការរិះគន់»។

បើតាមលិខិតបំភ្លឺរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ ការលើកឡើងរបស់តារាកំប្លែងនាយគ្រឿននេះ ធ្វើឡើងមិនសមហេតុផល និងផ្ទុយទៅនឹង អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្រសិល្បភាពយន្ត វីដេអូ ត្រង់មាត្រា១៣  និងសារាចរណ៍របស់របស់ក្រសួង៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ទាំងស្រុង៖