(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានសម្រេចកែសម្រួល របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ រាជរដ្ឋាភិបាល។

លោក ហោ ណាំហុង ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកផ្តល់យោបល់ជូននាយករដ្ឋមន្រ្តី អំពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយក្រៅប្រទេស និងការងារពិសេសផ្សេងទៀត តាមរយៈការប្រគល់របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖